wyszukiwanie
wejście
rejestracja
 
 
Регистрация и использование постоянно бесплатны
nazwa
e-mail
nowe hasło
nowe hasło jeszcze raz
Naciskakając "Załoguj się", wyrażasz zgodę na warunkach określonych w
umowie użytkowniczej

Regulamin «Blablog»

Zapraszamy do «Blablog» - wirtualnej społecznośći dla komunikacji (dalej Strony).

Użytkownik - osoba pragnąca dołączyć do strony, rejestrując się na stronie. Tak samo i osoba która korzysta ze strony, po rejestracji (dalej Użytkownik ).

Dołączenie do serwisu - rejestracja na stronie - jest ofertą publiczną. Rejestracja jest zgodą dołączającego użytkownika z regulaminem dołączenia do strony (dalej Regulamin).

Rejestrując się w Serwisie lub korzystując z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę z regulaminem. Ponadto, użytkownik potwierdza, że ma 18 lat, a jeśli użytkownik nie jest 18-letni, musi otrzymać pozwolenie od rodzica lub opiekuna prawnego, który jest odpowiedzialny za wykonanie przez Użytkownika regulaminu strony.

Administracja serwisu okresowo wprowadza zmiany w regulaminie. Wszystkie zmiany będą ogłaszane na stronie. Dalsze korzystanie ze Strony po takich zmianach, wyraża zgodę z onowieniem regulaminu strony. W przypadkach nieopisanych w niniejszym Regulaminie, administracja zastrzega sobie prawo działać według własnego uznania.

Po rejestracji na stronie, użytkownicy muszą podać wiarygodną informacje niezbędną do stworzenia strony użytkownika, w tym własnego unikalnego loginu i hasła dostępu do strony , a także prawdziwego imienia i nazwiska użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wiarygodność informacji przekazanej im podczas procesu rejestracji, zgodnie z prawem państwa , którego obywatelem jest i w którym mieszka, a tak że z normami prawa Międzynarodowego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich.

Dołączeniem do strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobistych zgodnie z prawem państwa którego obywatelem jest użytkownik oraz państwa w którym mieszka, a tak że z prawem międzynarodowym. W przypadku naruszenia przez Użytkownika uzasadnionych praw i interesów osób trzecich obecnego ustawodawstwa kraju obywatelstwa użytkownika i gdzie mieszka, do prawa międzynarodowego, przepisy niniejszego rozporządzenia, a także umieszczania reklam firm trzecich bez zgody administracji strony, użytkownik konta ma prawo zarządzać kontem osobistym lub inną informacją ze strony, tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do konta użytkownika.

Zarejestrowany jest zobowiązany zachowywać prawa obowiązującego w kraju, którego obywatelem jest i gdzie mieszka, norm międzynarodowych, reguł i specjalnych dokumentów przedstawionych Administracją strony, zapewniają przy rejestracji dokładne, kompletne i aktualne dane.

Podczas umieszczania (nagrania, zdjęcia, tekstu, audio, filmów) informacji lub obiektów użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie wszelkiej informacji i wszelkich obiektów.

Użytkowniku jest zabronione wprowadzać w błąd ludzi i administrację poprzez dostarczanie fałszywych danych. Użytkowniku jest zabronione pobieranie, przechowywanie, publikowanie, rozpowszechnianie, oraz zapewnienie dostępu , lub w inny sposób korzystać z informacji, która zawiera groźby, oczernia zaszczyt i godność lub biznesową reputację firmy, naruszenie prywatności innych użytkowników lub osób trzecich, a także podjęcie działań, które naruszają prawo tego kraju obywatelem którego jest użytkownik i gdzie mieszka, jak również prawa międzynarodowego.

Użytkowniku jest zabronione zamieszczać informacje na stronie, która promuje naruszenie prawa kraju, którego obywatelem jest użytkownik i gdzie mieszka, jak również prawa międzynarodowego, w tym na stronie jest zabronione publikowanie zdjęć pornograficznych i tekstów, scen o charakterze seksualnym. Umieszczanie informacji na Stronie, zawierającą propagandę samobójstwa. Wprowadzania do popierania strony z rasowych, religijnych,nienawieści etnicznej lub wrogości. Umieszczenie na stronie propagandy nazizmu lub ideologii wyższości rasowej. Wprowadzanie na ekstremistycznej informacji. Zabronione żadne oszukańcze działania. Zakazana propaganda innej działalności przestępczej lub porad na ten temat, instrukcje, itp do popełnienia przestępstwa.

Umieszczenie informacji, która narusza innych praw i interesów obywateli, przedsiębiorców, osób prawnych i obywateli obcych lub wymogami obowiązującego prawa kraju, którego obywatelem jest użytkownik i gdzie mieszka, jak również prawa międzynarodowego.

Zabronione na Stronie przesyłać, przechowywać, publikować, dystrybutować, i zapewniać dostęp lub w inny sposób wykorzystywać wirusy i inne złośliwe programy.

Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej. Wszystkie działania na stronie jest są na własny ryzyk.

Wszystka informacja przekazana przez administrację strony jest własnością intelektualną. Kopiowanie logo i innych materiałów są własnością intelektualną strony i jest zabronione.

W żadnym wypadku Administracja strony i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym szkody bezpośrednie lub pośrednie, utracone korzyści, szkody moralne i materialne, utratę danych, szkody zaszczytu i godności na działania jakiegokolwiek Użytkownika. Ten użytkownik ponosi odpowiedzialność samodzielnie.

Akceptując te reguły - przez proces rejestracji, użytkownik potwierdza swoją pełną i bezwarunkową zgodę, że użytkownik przeczytał i zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na ich przestrzegania.

 
tak
nie
complaint to moderator

spam
insult
of threat
indecent content
creation of conflict
begging
inne
youtube linkfriends news


    /
Close
Close